ห้องเชื่อม

ลวดเชื่อม 1 ห่อ มีกี่เส้น?

คำถามที่ใครๆก็อยากรู้! เรานำคำตอบมาเฉลยที่นี่แล้ว!!