ซื้อได้ที่

ดำเกิงมาชีนทูล
82 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 039-511-017 โทรสาร : 039-521-417 E-mail : -
ตราดตระกูลพานิช
350/1 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
โทรศัพท์ : 039-534-583 โทรสาร : - E-mail : -
ตราดโลหะภัณฑ์
88/2-3 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-1102 โทรสาร : 0-3951-1682 E-mail : -
ตั้งไถ่ฮวด
93/9 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-1101 โทรสาร : 0-3952-5191 E-mail : -
ไทยรุ่งเรืองโลหะภัณฑ์
126 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-7115 โทรสาร : 0-7521-7116 E-mail : -
พรเกษมค้าวัสดุก่อสร้าง
28/2 หมู่ 5 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 089-259-9779 โทรสาร : - E-mail : -
เอี้ยท่งฮวด
11-11/1-4 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-8354, 0-7521-8146, 08-1615-3777 โทรสาร : 0-7521-6935 E-mail : thonghuatgroup@gmail.com
ตรังแสงชัยโลหะ
66 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7521-8675 โทรสาร : 0-7522-2110 E-mail : -
ตรังสุ่นหลีโลหะ
104/49 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 08-1691-9369, 0-7521-4409-10, 0-7521-8630 โทรสาร : 0-7521-1604 E-mail : trangsunlee@gmail.com
เชียงใหม่โลหะภัณฑ์
271 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0-5390-4921-2 โทรสาร : 0-5390-4923 E-mail : w_supawat@hotmail.com
จำลองเจริญยนต์
53 หมู่ 13 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ : 053-648-319 โทรสาร : - E-mail : -
จิตต์เจริญวัสดุภัณฑ์
120 หมู่ 11 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 081-980-4209 โทรสาร : - E-mail : -
ดอยตุงแทรคเตอร์
32/1 หมู่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 081-254-7088 โทรสาร : - E-mail : -
ไทวัสดุ สาขาเชียงราย
99/20 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 052-020-600 โทรสาร : - E-mail : -
นำเจริญ
5 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทรศัพท์ : 053-763-050 โทรสาร : - E-mail : -
ภัณฑ์อะไหล่ยนต์
135 หมู่ 3 ถ.สิงหนวัติ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771-137 โทรสาร : 053-771-507 E-mail : -
วีดูโออะไหล่ยนต์
156-162 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042-511-439 โทรสาร : 042-511-805 E-mail : -
เมกาโฮม สาขานครพนม (ถนนนิตโย ติดเทสโก้โลตัส)
333/7 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042-064-121 โทรสาร : 042-064-112 E-mail : -
เมกาโฮม สาขาเชียงราย (แยกราชภัฏ)
515 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 052-024-144 โทรสาร : 052-024-142 E-mail : -
ประยงค์กลการ (1996)
93/28 หมู่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-711-330 โทรสาร : 053-713-646 E-mail : -
ตึกเหลืองค้าเหล็ก
125/4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-740-119 โทรสาร : - E-mail : -
เชียงรายโลหะกิจ
83 หมู่ 5 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 052-054-514 โทรสาร : - E-mail : -
ช.พาณิชย์เชียงราย
26/3 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-600-099 โทรสาร : 053-601-210 E-mail : -
มงคลเจริญโลหะภัณฑ์
326/2 หมู่ 3 ถ.สาย 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 053-650-839 โทรสาร : - E-mail : -
พิชิตโลหะกิจ
75/7 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 0-7758-1360-1 โทรสาร : 0-7758-2282 E-mail : -
Hero Industrial Supply SDN. BHD.
No. 62, Jalan Utama 2/16,
Taman Perindustrian Maju Jaya,
Batu 14, 47140 Puchong,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
โทรศัพท์ : 603-80625527 โทรสาร : 603-80625575 E-mail : www.herotech.my
Euro Potential Sdn Bhd
No. 16 Jalan TS 6/10,
Taman Perindustrian Subang, 47600
Subang Jaya, Selangor Darul Eshan,
Malaysia
โทรศัพท์ : (603) 5633 2800 โทรสาร : (603) 5633 3500 E-mail : enquiry@europotential.com
ศ.ศิลปวิไล
27/3-4 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-1305 โทรสาร : 0-5551-2956 E-mail : sillapawilai@gmail.com
หัวหิน สตีล
26/31 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 032-511-767 โทรสาร : 032-828-575 E-mail : -
ธีระภัณฑ์
290 หมู่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035 551 169 โทรสาร : - E-mail : -
กิจวัฒนา
1637/6 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-552-805 โทรสาร : - E-mail : -
แสงไทยพานิช (1992)
169/6-10 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-3552-3147 โทรสาร : 0-3552-3148 E-mail : -
ชัยสุวรรณวัสดุดี
103 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 087-466-4451 โทรสาร : - E-mail : -
ย่งเส็งหลี
775/5 ม.8 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 035-578-066 โทรสาร : - E-mail : -
สิริวรรณ
51-53 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ : 035-509-404 โทรสาร : - E-mail : -
ตั้งวัฒนาโลหะกิจ
904 หมู่ 18 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ : 0-3559-5064 โทรสาร : - E-mail : -
เคี่ยนล้งอะไหล่ยนต์
63,65 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7424-3156, 0-7424-5647, 0-7424-4973 โทรสาร : 0-7423-8834 E-mail : -
เจ ซี แฟคทอรี่เมท
45 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-4010 โทรสาร : 0-7435-4011 E-mail : -
ทรัพย์สกลอะไหล่
9 หมู่ 11 ถ.หันคา-หูช้าง ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056-422-142 โทรสาร : - E-mail : -
ไทยเซฟ โปรดักส์
452, 454, 456 ถ.สายเอเซีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7420-9236-8 โทรสาร : 0-7420-9239 E-mail : thaisafe_thaisafe@hotmail.com
ไทยแสงฮาร์ดแวร์
421/2 หมู่ 4 ถ.ทุ่งทอง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7422-1942 โทรสาร : 0-7422-1943 E-mail : -
ธนวิศว์ ฮาร์ดแวร์
500, 502 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 08-9733-9463, 0-7434-2183, 0-7422-0250 โทรสาร : 0-7422-0250 E-mail : https://www.facebook.com/thanawishardware/
เมกา โฮม เซ็นเตอร์ (สาขาหาดใหญ่)
89 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-803-888 โทรสาร : 074-803-889 E-mail : -
ยงทวีวัฒน์ หาดใหญ่
175/1-3 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-2178 โทรสาร : 0-7435-2176 E-mail : -
รัตนชัย
53/1-2 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-411-660 โทรสาร : 056-411-777 E-mail : -
วนาวัฒน์วัสดุ
125/1 หมู่ 6 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-338000 โทรสาร : 074-338000 E-mail : -
สินทวีโลหะกิจ
137/1 หมู่ 11 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ : 084-834-7834 โทรสาร : - E-mail : -
เอเซีย อินดัสเตรียล แก๊ส
234 ม.18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 081-651-9554 โทรสาร : 044-521-251 E-mail : -
ฮาร์ดแวร์ คิง
351/1 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-197-999 โทรสาร : 038-197-980 E-mail : -
ชลบุรี พี.เจ.พาณิชย์
276/1-2 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-345-197 โทรสาร : - E-mail : -