ซื้อได้ที่

เจริญงามรวมน๊อต
249/4-5 หมู่ 7 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044-812-331, 080-064-2296 โทรสาร : - E-mail : -
เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก
276/1 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-512-251 โทรสาร : 044-519-788 E-mail : -
แดงอะไหล่ยนต์
142 หมู่ 2 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
โทรศัพท์ : 088-708-5991 โทรสาร : - E-mail : -
ทรัพย์สกลอะไหล่
9 หมู่ 11 ถ.หันคา-หูช้าง ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056-422-142 โทรสาร : - E-mail : -
รัตนชัย
53/1-2 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-411-660 โทรสาร : 056-411-777 E-mail : -
สินทวีโลหะกิจ
137/1 หมู่ 11 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ : 084-834-7834 โทรสาร : - E-mail : -
เอเซีย อินดัสเตรียล แก๊ส
234 ม.18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 081-651-9554 โทรสาร : 044-521-251 E-mail : -
ฮาร์ดแวร์ คิง
351/1 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-197-999 โทรสาร : 038-197-980 E-mail : -
ชลบุรี พี.เจ.พาณิชย์
276/1-2 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-345-197 โทรสาร : - E-mail : -
เค.พี.พี.ฮาร์ดแวร์
30/4 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-310-155 โทรสาร : - E-mail : -
ยอดคม 2012
417/29 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-285-999 โทรสาร : - E-mail : -
เมืองน้ำ ฮาร์ดแวร์
88 หมู่ 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-110-999 โทรสาร : 038-119-000 E-mail : -
ทะเล ฮาร์ดแวร์
45/6 หมู่ 4 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 085-086-6464 โทรสาร : - E-mail : -
ฮาร์ดแวร์ มาร์เก็ต
223 หมู่ 2 อาคารธนารมย์ เพลส ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 089-992-2109 โทรสาร : - E-mail : -
พานทองสตีล
88 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-452-771-3 โทรสาร : 038-452-775 E-mail : -
โฮมแอนด์แฟค
6 ซ.บ้านบึง-แกลง 8 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038-445-885 โทรสาร : 038-445-885 E-mail : homeandfac@gmail.com
พ.โลหะภัณฑ์
545, 547 หมู่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038-444-311 โทรสาร : 038-444-113 E-mail : -
บ้านบึง ช.ไพบูลย์
549 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038-443-513 โทรสาร : - E-mail : -
ก้อนแก้วค้าวัสดุก่อสร้าง
15/1 หมู่ 4 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-502-329 โทรสาร : - E-mail : -
ขอนแก่น ส.ศิริ
122-126 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-239-406, 043-239-688 โทรสาร : - E-mail : -
จันทน์กะพ้อวัสดุภัณฑ์
122/4 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-326-820 โทรสาร : - E-mail : -
จันทบุรีค้าเหล็ก
30/20 หมู่ 3 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-324-366 โทรสาร : - E-mail : -
จิตต์อะไหล่รวมยนต์
169-175 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3898-1602-3 โทรสาร : 0-3898-1604-5 E-mail : jit_a_lai@hotmail.com
จิบเซ้งพานิช
107-113 ถ.พลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 043-414-525 โทรสาร : - E-mail : -
จิวศิลป์โลหะ
72-74 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 043-311-336, 043-311-439 โทรสาร : - E-mail : -
เจ.เจ.สตีล อินเตอร์เทรด
153/6 หมู่ 14 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 086-836-7193 โทรสาร : - E-mail : -
ซุ่งหลีพระยาตรัง
79/2 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-301168 โทรสาร : - E-mail : -
ซุ่งหลีโลหะกิจ
3/24 หมู่ 9 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-3930-2134, 0-3932-4649, 08-1782-3240 โทรสาร : 0-3932-4080 E-mail : -
ถาวรวัสดุเซ็นเตอร์
127-129 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-272-588 โทรสาร : 043-273-088 E-mail : -
ทวีทองโลหะภัณฑ์
118/23 หมู่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 039-437-240 โทรสาร : - E-mail : -
เท็คก้า อาณาจักรวัสดุก่อสร้าง
73 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 081-545-1199 โทรสาร : - E-mail : -
ไทยพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง
110/5-6 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-246-383 โทรสาร : - E-mail : -
ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์
298 หมู่ 10 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-334-888 โทรสาร : - E-mail : -
น๊อตแอนด์สกรูเซ็นเตอร์
2/909-910 หมู่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 089-810-3178, 039-322-351 โทรสาร : - E-mail : -
นำสมัยโลหะภัณฑ์
ถ.ตากสิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-321-060 โทรสาร : - E-mail : -
บุญชัยฮาร์ดแวร์
1193/6 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 038-551-104 โทรสาร : 038-552-915 E-mail : -
บุญวิจิตร
295 หมู่ 3 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 081-4033558 โทรสาร : - E-mail : -
พัทยาย่งฮั้ว ซัพพลาย
277/4-6 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-221-120 โทรสาร : 038-222-189 E-mail : -
พัทยาสตีล
220/2 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-426-938 โทรสาร : 038-414-504 E-mail : -
พานิชเจริญดีฮาร์ดแวร์
156/2 หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 038-589-197, 038-851-284 โทรสาร : - E-mail : -
พี.เจ.ฮาร์ดแวร์ (2008)
288-292 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-981-251 โทรสาร : - E-mail : -
เพ็ชรไทย สตีล
65 หมู่ 2 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-498-051, 088-897-7177 โทรสาร : 039-498-026 E-mail : -
ภาพันธ์
255 หมู่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-271-112, 089-622-5374 โทรสาร : - E-mail : -
ร่วมเจริญโลหะกิจ
678/20-22 หมู่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-273-573 โทรสาร : - E-mail : -
รังสิโย
55/2-3 ม.4 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 038-208-065 โทรสาร : - E-mail : -
รุ่งกิจรวมน๊อต
222/1 ถ.โสมพะมิตร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 090-839-8428 โทรสาร : - E-mail : -
ลิ้มซินหลี
149 หมู่ 1 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 038-853-477 โทรสาร : 038-853-625 E-mail : lim_sinlee@hotmail.com
วัชรีวงศ์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (สาขาขอนแก่น)
80/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 090-669-1951, 095-569-6649 โทรสาร : - E-mail : -
ส.ทวีสินกาฬสินธุ์
63/1-3 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-811-692 โทรสาร : - E-mail : -
สนามชัยฮาร์ดแวร์
298 หมู่ 14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ : 097-298-4785 โทรสาร : 038-597-187 E-mail : -