ข่าวสารและกิจกรรม

ยาวาต้าร่วมแสดงสินค้าที่งาน OSEA 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561

ทางยาวาต้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ คุณสุปราณี ก้องเกียรติกมล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และ คุณพงศ์กานต์ พรหมสาส์น ที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ที่ได้มาเยี่ยมชมบูทของเรา

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น โดยมีบูทจากนานาชาติมาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี