ลวดเชื่อมคุณภาพสูงของเรา แม้จะซ่อนอยู่ในจุดที่อาจมองไม่เห็น แต่ก็เป็นเสมือนกระดูกสันหลังของหลายๆอุตสาหกรรม
ตั้งแต่สะพานที่คุณใช้ข้ามทุกๆเช้าไปจนถึงบอยเลอร์ที่ช่วยให้ความอบอุ่นแก่บ้านของคุณ
ผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมของยาวาต้า คือปัจจัยหลักที่ช่วยสร้างสิ่งเหล่านี้

ลวดเชื่อมคุณภาพของเรามีที่มาจากการผสมผสาน

ของเทคโนโลยีญี่ปุ่นและความพิถีพิถันของคนไทย