ลวดเชื่อม Yawata ปรับโฉมใหม่ ต้อนรับความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อมคุณภาพระดับโลก :Yawata NEW package for world class quality!

07.3

ทางบริษัทยาวาต้า (ประทศไทย) จำกัด ได้ทำการปรับปรุงกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อความทันสมัย และเพิ่ม Icon คุณสมบัติของลวดเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Yawata Electrode (Thailand) Co.,ltd. has changed the product package for modernized look and characteristics icon for all customer to get best welding with Yawata product.

ตัวอย่าง Icon คุณสมับติของลวด

Untitled

Product characteristics Icon

z