สินค้าและบริการ
ประเภทสินค้า :
ชื่อสินค้า ภาพตัวอย่าง การจำแนกประเภท มาตรฐานรับรอง  
YAWATA FT-51 AWS A 5.1 : E6013 JIS Z 3211 : E4313 ABS, BV, DNV, LR, มอก.
YAWATA BT-52 AWS A 5.1 : E6013 DIN 1913 : E 43 22R(C)3 ABS, LR มอก.
YAWATA RU AWS A 5.1 : E6013 LR
YAWATA 7018 AWS A 5.1 : E7018 JIS Z 3211 : E4918 ABS, LR, BV
YAWATA L-55 AWS A 5.1 : E7016 JIS Z 3211 : E4916U DIN 1913 : E 51 3 3 B(R) 10 EN 499 : E 42 2 B 12 H5 ABS, BV, DNV, LR, NK มอก.
YAWATA L-59 AWS A 5.1 : E7016 JIS Z 3211 : E4916U DIN 1913 : E 51 54 B(R) 10 EN 499 : E 46 2 B 12 H5 ISO 2560 : E 51 5 B 26 (H) ABS, BV, NK
YAWATA CT-16 AWS A 5.5 : E7016-G
YAWATA 8018-G AWS A 5.5 : E8018-G
YAWATA N-1 AWS A 5.5 : E8016-B2
YAWATA N-2 AWS A 5.5 : E9016-B3 DIN 8575 : E CrMo 2 B 20 ISO 3580 : E 2 CrMo B 20
YAWATA 307-16 AWS A 5.4 : E307-16 DIN 8556 : E 18 8 Mn 6 B 20
YAWAYA 308L-16 AWS A 5.4 : E308L-16 JIS Z 3221 : ES308L-16 DIN 8556 : E 19 9 LR 26 ABS มอก.
YAWATA 309L-16 AWS A 5.4 : E309L-16 JIS Z 3221 : ES309L-16 DIN 8556 : E 23 12 L 26
YAWATA 310-16 AWS A 5.4 : E310-16 DIN 8556 : E 25 20 R 26
YAWATA 312-16 AWS A 5.4 : E312-16 DIN 8556 : E 29 9 R 26
YAWATA 316L-16 AWS A 5.4 : E316L-16 JIS Z 3221 : ES316L-16 DIN 8556 : E 19 9 LR 26
YAWATA H-250C DIN 8555 : E 1-UM-250 มอก.
YAWATA H-350C DIN 8555 : E 1-UM-350 มอก.
YAWATA H-450R DIN 8555 : E 1-UM-450
YAWATA H-600 DIN 8555 : E 3-UM-600 มอก.
YAWATA V-1000 DIN 8555 : E 10-UM-60R
YAWATA Chamfertrode ยาวาต้า แชมเฟอร์โทรด เป็นลวดเชื
YAWATA Ni Cast 98 AWS A 5.15 : ENi-CI DIN 8573 : E Ni BG 23 มอก.
YAWATA Ni Cast 55 AWS A 5.15 : ENiFe-CI DIN 8573 : E NiFe BG 23 มอก.
YAWATA YM-28 AWS A 5.18 : ER70S-6 JIS Z 3312 : YGW12
YAWATA YM-70S AWS A 5.18 : ER70S-6
YAWATA 71T-1 AWS A 5.20 : E71T-1 JIS Z3313 : YFW-C50DR