เกี่ยวกับเรา
Yawata
yawata

        บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตจากบริษัท Nippon Steel Welding Products and Engineering Co., Ltd. (ปัจจุบันคือบริษัท Nippon Steel & Sumikin Welding Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อมรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และยังคงได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิคจาก Nippon Steel & Sumikin Welding Co., Ltd. จนถึงปัจจุบัน


        บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีกำลังการผลิตปีละ 24,000 ตัน และสามารถผลิตลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมเหล็กทุกชนิด ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของยาวาต้าได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกต่าง ๆ อาทิเช่น ABS, BV, DNV, NK, LR, มอก. และได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

        ลวดเชื่อมไฟฟ้ายาวาต้าทำหน้าที่รองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยมากว่า 40 ปี และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตลวดเชื่อมคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต